Image

Друштвото за градежништво, трговија и проектирање ДДМ Инженеринг ДОО Охрид ги бележи своите почетоци од 2007 година со јасна визија и цел на пазот за недвижности да понуди луксузни, современи и квалитетни станови и да обезбеди висок стандард за урбано домување.

бул. Партизански Одреди 88, локал 8, 1000 Скопје, Северна Македонија
078 202 287

ddminzenering@yahoo.com

© 2024 DDM Powered by Genera Development
Image
Тафталиџе, ул. Партизански Одреди бр.7

Број на станови: 15

Изведба: 2022
Image
Влае, ул. Франц Прешерн бр. 187

Број на станови: 13

Изведба: 2023
Image
Влае, ул. Вангел Дину, бр. 38А

Број на станови: 12

Изведба: 2021 год.
Image
Кисела вода, Дренак, бр. 10

Број на станови: 11 и 1 деловен простор

Изведба: 2020 год.
Image
Кисела вода, Дренак, бр. 1

Број на станови: 19

Изведба: 2019 год.
Image
Тафталиџе 1, Прашка, бр. 56

Број на станови: 8

Изведба: 2017 год.
Image
Тафталиџе 1, Каирска, бр. 12

Број на станови: 8

Изведба: 2015 година
Image
Тафталиџе 1, Каирска, бр. 12А

Број на станови: 7

Изведба: 2014 година
Image
Козле, Леринска 6Б

Број на станови: 7

Изведба: 2012 год.
Image
Кисела вода, Дренак, бр. 20

Број на станови: 7

Изведба: 2010 год.