Image

Друштвото за градежништво, трговија и проектирање ДДМ Инженеринг ДОО Охрид ги бележи своите почетоци од 2007 година со јасна визија и цел на пазот за недвижности да понуди луксузни, современи и квалитетни станови и да обезбеди висок стандард за урбано домување.

бул. Партизански Одреди 88, локал 8, 1000 Скопје, Северна Македонија
078 202 287

ddminzenering@yahoo.com

© 2024 DDM Powered by Genera Development

DDM Инженеринг

Вашиот дом од соништата
Адреса

бул. Партизански Одреди 88, локал 8, 1000 Скопје, Северна Македонија

Име
Е- пошта
Телефон
Адреса
Квадратура
Предлог Цена (по - m²)
Порака